TELEFONY:
tel./fax 91 483 54 50
szkolenia.oze@zut.edu.pl

SZUKAJ:

Strona główna

Aktualności

Rekrutacja

Szkolenia

Do pobrania

Kontakt

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, jako jeden z nielicznch w Polsce prowadzi rozległą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie odnawialnych źródeł energii, poszanowania eneergii, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami.

Spotkania szkoleniowe realizowane będą w cyklu 3-dniowym, skupione w 8-godzinne bloki. Szkolenia poprowadzą wysokiej klasy specjaliści - praktycy w dziedzinie OZE.

W celu zgłoszenia się na nasze szkolenia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres Ośrodka w Ostoi...

KRÓTKO O NAS

pict

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zajmuje się promocją wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz promowaniem postaw proekologicznych z naciskiem na racjonalne wykorzystanie energii.

Priorytety te są realizowane poprzez prowadzenie prac badawczych, organizację szkoleń i konferencji oraz zajęć edukacji ekologicznej.

Odrestaurowane obiekty Ośrodka zostały wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i rozwiązania techniczne w celu zapewnienia docelowej samowystarczalności energetycznej, opartej wyłącznie na proekologicznych źródłach energii.

Ostatnie aktualności
FOTOWOLTAIKA DLA PRAKTYKA
...
2013-02-08 | Więcej »